Guide till bilbatterier

På denna sida kan du lära dig en hel del om bilbatterier, även kallat startbatteri, vilket är batteri som är baserat på bly. Andra namn på bilbatteri inkluderar blybatteri och blyackumulator. Bland bilbatteriets uppgifter räknas att spara och lagra elektronisk energi som kan användas vid senare tillfälle, t.ex. när bilen ska startas. Det finns två viktiga egenskaper hos ett bilbatteri som är bra att känna till:

  • vilken energimängd (Ah - Amperetimmar) som batteriet kan lagra
  • vilken spänning (Volt) som batterier innehar


När det gäller personbilar så ligger spänningen på 12 Volt. Energimängden, även kallad kapaciteten, för bilbatterier mäts i Amperetimmar (Ah). Den vanligaste energimängden för vanliga bilbatterier ligger på mellan 45-90 Ah. För ett batteri som har 60 Ah går det att få ut t.ex. 10 A under 6 timmar vid 12 Volt då 6 h x 10 A = 60 Ah.

Underhåll av bilbatteri

De flesta av dagens moderna bilbatterier är underhållsfria och behöver därför inget underhåll eller service förutom att man ska kontrollera att dess anslutningar sitter fast ordentligt. Äldre bilbatterier brukar behöva visst underhåll genom att man fyller på destillerat vatten i battericellerna katod- och anodplattorna alltid är täckta av vatten.

Battericellerna i ett bilbatteri

De allra flesta bilbatterier är uppbyggda av 6 olika battericeller vilka producerar en spänning av 2.12 volt vardera. Dessa battericeller består i sin tur av en katodplatta av bly samt en anodplatta av blyoxid samt en elektrolyt av svavelsyra.

Bilbatteriets ström vid start av bilen

Det är när bilen startas som bilbatteriet får arbeta som mest. Startmotorn som är kopplad mellan bilmotorn och bilbatterier behöver en effekt på mellan 2000 - 3500 Watt för att kunna starta. Olika mängd Watt krävs beroende på bilmodell och motor. Branschstandarden för bilbatterier säger att ett bilbatteri ska kunna leverera 3750 Watt, vilket i sin tur innebär att ett bilbatteri ska leverara mellan 170-300 A. Detta är en stor mängd ström om man jämför med ett vanligt vägguttag där man som mest kan få ut mellan 10-16 A (visserligen vid 240 Volt).

MC-batterier

Ett MC-batteri används till motocyklar och är i princip hälften så stort som ett bilbatteri. Det är alltså ett blybatteri med endast 3 battericeller vilka därför producerar 6 Volt.

Lastbilsbatterier

Precis som MC-batterier är mindre än bilbatterier så gäller det omvända för lastbilsbatterier. Ett lastbilsbatteri är dock större både med avseende på kapacitet och spänning. Sammanlagt så hat lastbilsbatterier 12 battericeller vilket i de flesta fall medför en spänning på 24 Volt samt en kapacitet på mellan 120-240 Ah.